ნარჩენების მართვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

ნარჩენების მართვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 6751-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 13/07/2020
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 20/07/2020
Регистрационный код 360160000.05.001.019954
6751-რს
13/07/2020
Вебсайт, 20/07/2020
360160000.05.001.019954
ნარჩენების მართვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.