„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 6731-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 02/07/2020
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 16/07/2020
Activating Date 01/01/2021
Регистрационный код 010320000.05.001.019944
6731-რს
02/07/2020
Вебсайт, 16/07/2020
010320000.05.001.019944
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.