„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 6916-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 15/07/2020
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 28/07/2020
Регистрационный код 300310000.05.001.020022
6916-რს
15/07/2020
Вебсайт, 28/07/2020
300310000.05.001.020022
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.