საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 6726-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 02/07/2020
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 03/07/2020
Регистрационный код 080000000.05.001.019929
6726-რს
02/07/2020
Вебсайт, 03/07/2020
080000000.05.001.019929
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден