საქართველოს საბაჟო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს საბაჟო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 7006-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 15/07/2020
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 28/07/2020
Регистрационный код 230000000.05.001.020112
7006-რს
15/07/2020
Вебсайт, 28/07/2020
230000000.05.001.020112
საქართველოს საბაჟო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.