საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 6950-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 15/07/2020
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 28/07/2020
Регистрационный код 080000000.05.001.020114
6950-რს
15/07/2020
Вебсайт, 28/07/2020
080000000.05.001.020114
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден