„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 6841-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 14/07/2020
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 28/07/2020
Activating Date 01/01/2021
Регистрационный код 010320000.05.001.019998
6841-რს
14/07/2020
Вебсайт, 28/07/2020
010320000.05.001.019998
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден