საქართველოს საბაჟო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს საბაჟო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 6818-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 14/07/2020
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 22/07/2020
Activating Date 01/01/2021
Регистрационный код 230000000.05.001.019972
6818-რს
14/07/2020
Вебсайт, 22/07/2020
230000000.05.001.019972
საქართველოს საბაჟო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.