საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 6702-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 01/07/2020
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 07/07/2020
Регистрационный код 080000000.05.001.019935
6702-რს
01/07/2020
Вебсайт, 07/07/2020
080000000.05.001.019935
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден