„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 6703-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 01/07/2020
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 07/07/2020
Регистрационный код 010320000.05.001.019938
6703-რს
01/07/2020
Вебсайт, 07/07/2020
010320000.05.001.019938
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден