„საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციურ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციურ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 6500-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 29/06/2020
Тип документа Конституция Грузии, конституционный закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 29/06/2020
Регистрационный код 010010000.01.001.016015
6500-რს
29/06/2020
Вебсайт, 29/06/2020
010010000.01.001.016015
„საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციურ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.