„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 6488-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 25/06/2020
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 02/07/2020
Activating Date 01/01/2021
Регистрационный код 300310000.05.001.019924
6488-IIს
25/06/2020
Вебсайт, 02/07/2020
300310000.05.001.019924
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.