„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 6410-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 24/06/2020
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 01/07/2020
Activating Date 01/01/2021
Регистрационный код 300310000.05.001.019907
6410-IIს
24/06/2020
Вебсайт, 01/07/2020
300310000.05.001.019907
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.