საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 6059-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 10/06/2020
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 19/06/2020
Регистрационный код 080000000.05.001.019883
6059-IIს
10/06/2020
Вебсайт, 19/06/2020
080000000.05.001.019883
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден