ნოე კორსავა და გიორგი გამგებელი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

ნოე კორსავა და გიორგი გამგებელი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
Номер документа 1/19/1265,1318
Издатель документа საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Дата издания 04/06/2020
Тип документа Решение Конституционного суда
Источник опубликования, дата Вебсайт, 08/06/2020
Регистрационный код 000000000.00.000.016529
1/19/1265,1318
04/06/2020
Вебсайт, 08/06/2020
000000000.00.000.016529
ნოე კორსავა და გიორგი გამგებელი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Русский перевод этого документа не найден