„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 5952-სს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 22/05/2020
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 28/05/2020
Activating Date 01/01/2021
Регистрационный код 300310000.05.001.019843
5952-სს
22/05/2020
Вебсайт, 28/05/2020
300310000.05.001.019843
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.