„კერძო დაცვითი საქმიანობის ლიცენზიის მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2009 წლის 29 იანვრის №104 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„კერძო დაცვითი საქმიანობის ლიცენზიის მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2009 წლის 29 იანვრის №104 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 32
Издатель документа Министр внутренних дел Грузии
Дата издания 06/04/2020
Тип документа Приказ министра Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 07/04/2020
Регистрационный код 140130000.22.034.016964
32
06/04/2020
Вебсайт, 07/04/2020
140130000.22.034.016964
„კერძო დაცვითი საქმიანობის ლიცენზიის მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2009 წლის 29 იანვრის №104 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Министр внутренних дел Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.