საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 5750-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 17/03/2020
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 23/03/2020
Регистрационный код 080000000.05.001.019806
5750-IIს
17/03/2020
Вебсайт, 23/03/2020
080000000.05.001.019806
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден