„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 5647-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 20/12/2019
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 27/12/2019
Регистрационный код 300310000.05.001.019730
5647-რს
20/12/2019
Вебсайт, 27/12/2019
300310000.05.001.019730
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.