„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 5722-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 19/02/2020
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 24/02/2020
Регистрационный код 300310000.05.001.019776
5722-IIს
19/02/2020
Вебсайт, 24/02/2020
300310000.05.001.019776
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.