„კერძო დაცვითი საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„კერძო დაცვითი საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 5612-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 19/12/2019
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 24/12/2019
Регистрационный код 140130000.05.001.019700
5612-რს
19/12/2019
Вебсайт, 24/12/2019
140130000.05.001.019700
„კერძო დაცვითი საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.