„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 5506-Iს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 11/12/2019
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 13/12/2019
Регистрационный код 010320000.05.001.019679
5506-Iს
11/12/2019
Вебсайт, 13/12/2019
010320000.05.001.019679
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден