საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 5466-Iს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 11/12/2019
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 19/12/2019
Регистрационный код 080000000.05.001.019685
5466-Iს
11/12/2019
Вебсайт, 19/12/2019
080000000.05.001.019685
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден