საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 5402-Iს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 29/11/2019
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 10/12/2019
Activating Date 01/01/2020
Регистрационный код 080000000.05.001.019659
5402-Iს
29/11/2019
Вебсайт, 10/12/2019
080000000.05.001.019659
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден