ნარჩენების მართვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

ნარჩენების მართვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 5302-Iს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 26/11/2019
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 04/12/2019
Регистрационный код 360160000.05.001.019653
5302-Iს
26/11/2019
Вебсайт, 04/12/2019
360160000.05.001.019653
ნარჩენების მართვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.