„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 5398-Iს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 29/11/2019
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 10/12/2019
Activating Date 01/01/2020
Регистрационный код 010320000.05.001.019669
5398-Iს
29/11/2019
Вебсайт, 10/12/2019
010320000.05.001.019669
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден