საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 5237-Iს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 30/10/2019
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 30/10/2019
Регистрационный код 080000000.05.001.019632
5237-Iს
30/10/2019
Вебсайт, 30/10/2019
080000000.05.001.019632
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден