„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 5273-Iს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 01/11/2019
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 11/11/2019
Регистрационный код 300310000.05.001.019650
5273-Iს
01/11/2019
Вебсайт, 11/11/2019
300310000.05.001.019650
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.