„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 5717-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 18/02/2020
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 24/02/2020
Регистрационный код 010320000.05.001.019774
5717-IIს
18/02/2020
Вебсайт, 24/02/2020
010320000.05.001.019774
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден