„საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 5045-Iს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 01/10/2019
Тип документа Органический закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 04/10/2019
Регистрационный код 010110000.04.001.017932
5045-Iს
01/10/2019
Вебсайт, 04/10/2019
010110000.04.001.017932
„საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.