საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 5041-Iს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 01/10/2019
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 04/10/2019
Регистрационный код 080000000.05.001.019607
5041-Iს
01/10/2019
Вебсайт, 04/10/2019
080000000.05.001.019607
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден