„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 4983-Iს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 20/09/2019
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 23/09/2019
Регистрационный код 010320000.05.001.019563
4983-Iს
20/09/2019
Вебсайт, 23/09/2019
010320000.05.001.019563
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.