საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 5027-Iს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 20/09/2019
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 01/10/2019
Activating Date 15/10/2019
Регистрационный код 080000000.05.001.019599
5027-Iს
20/09/2019
Вебсайт, 01/10/2019
080000000.05.001.019599
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден