„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 4899-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 28/06/2019
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 28/06/2019
Регистрационный код 010320000.05.001.019515
4899-IIს
28/06/2019
Вебсайт, 28/06/2019
010320000.05.001.019515
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден