საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 5009-Iს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 20/09/2019
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 27/09/2019
Activating Date 01/09/2020
Регистрационный код 080000000.05.001.019582
Консолидированный публикации
5009-Iს
20/09/2019
Вебсайт, 27/09/2019
080000000.05.001.019582
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии

Консолидированная версия (Окончательный вариант)

Русский перевод этого документа не найден