საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 4612-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 29/05/2019
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 05/06/2019
Activating Date 19/06/2019
Регистрационный код 080000000.05.001.019499
4612-IIს
29/05/2019
Вебсайт, 05/06/2019
080000000.05.001.019499
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден