„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 4602-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 08/05/2019
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 08/05/2019
Регистрационный код 010320000.05.001.019464
4602-რს
08/05/2019
Вебсайт, 08/05/2019
010320000.05.001.019464
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден