„საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 4603-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 08/05/2019
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 08/05/2019
Регистрационный код 080000000.05.001.019475
4603-რს
08/05/2019
Вебсайт, 08/05/2019
080000000.05.001.019475
„საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден