„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 4546-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 03/05/2019
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 10/05/2019
Регистрационный код 010320000.05.001.019483
4546-IIს
03/05/2019
Вебсайт, 10/05/2019
010320000.05.001.019483
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден