„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 4523-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 19/04/2019
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 24/04/2019
Регистрационный код 300310000.05.001.019457
4523-IIს
19/04/2019
Вебсайт, 24/04/2019
300310000.05.001.019457
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.