საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 4511-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 17/04/2019
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 22/04/2019
Регистрационный код 080000000.05.001.019454
4511-IIს
17/04/2019
Вебсайт, 22/04/2019
080000000.05.001.019454
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден