„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 4402-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 02/04/2019
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 08/04/2019
Регистрационный код 010320000.05.001.019438
4402-IIს
02/04/2019
Вебсайт, 08/04/2019
010320000.05.001.019438
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден