„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 4280-IIს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 19/02/2019
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 25/02/2019
Регистрационный код 010320000.05.001.019405
4280-IIს
19/02/2019
Вебсайт, 25/02/2019
010320000.05.001.019405
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.