„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 4142-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 26/12/2018
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 10/01/2019
Регистрационный код 010320000.05.001.019397
4142-რს
26/12/2018
Вебсайт, 10/01/2019
010320000.05.001.019397
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден