საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 4030-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 22/12/2018
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 31/12/2018
Activating Date 01/01/2019
Регистрационный код 080000000.05.001.019381
4030-რს
22/12/2018
Вебсайт, 31/12/2018
080000000.05.001.019381
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден