„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 4144-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 26/12/2018
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 31/12/2018
Activating Date 01/01/2019
Регистрационный код 300310000.05.001.019387
4144-რს
26/12/2018
Вебсайт, 31/12/2018
300310000.05.001.019387
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.