საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 4224-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 27/12/2018
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 27/12/2018
Регистрационный код 080000000.05.001.019316
4224-რს
27/12/2018
Вебсайт, 27/12/2018
080000000.05.001.019316
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден