„საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Номер документа 4264-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 27/12/2018
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 29/12/2018
Регистрационный код 080000000.05.001.019354
4264-რს
27/12/2018
Вебсайт, 29/12/2018
080000000.05.001.019354
„საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден