„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 4263-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 27/12/2018
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 29/12/2018
Регистрационный код 010320000.05.001.019358
4263-რს
27/12/2018
Вебсайт, 29/12/2018
010320000.05.001.019358
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.