„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ
Номер документа 4081-რს
Издатель документа Парламент Грузии
Дата издания 22/12/2018
Тип документа Закон Грузии
Источник опубликования, дата Вебсайт, 28/12/2018
Регистрационный код 300310000.05.001.019350
4081-რს
22/12/2018
Вебсайт, 28/12/2018
300310000.05.001.019350
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ
Парламент Грузии
Русский перевод этого документа не найден
Online consultation

Unfortunately no operator is online.